Pestpectief

Pestpectief is een VR leerplatform voor leerkrachten over pesten. Met behulp van dit platform leren docenten om effectief om te gaan met pestgedrag in de klas, door middel van virtual reality. Dit leerplatform wordt gebruikt als lesmateriaal op verschillende MBO en PABO opleidingen in Nederland.

Met een VR-bril op bevindt de leraar zich in een 360-graden video waarin hij voor de klas staat. Tijdens de training moet de leraar in dit virtuele klaslokaal letten op pestgedrag, dit aanwijzen met de controller en aangeven hoe hij hier in werkelijkheid op zou reageren.

Vervolgens maken de leraren opdrachten op de website die gebaseerd zijn op hun VR-sessie. Deze opdrachten worden in groepsverband uitgevoerd en besproken.

View of the teacher in VR

Pestpectief bij Jiyu Software

Sinds 2018 is Pestpectief klant bij Jiyu Software. Jiyu heeft het online platform van Pestpectief gerealiseerd in Laravel. Hierbij is nauw samengewerkt met het team van Pestpectief dat de VR-applicatie heeft ontwikkeld.

De VR-applicatie maakt verbinding met het online platform van Pestpectief. De leraren krijgen een account waar ze mee moeten inloggen op de VR-applicatie. Met dit account wordt de voortgang in de VR-applicatie en de online opdrachten op de website opgeslagen.

Alle data uitwisseling tussen de VR-applicatie en het platfrom loopt via een REST API.

Online platform

Na de VR-sessie gaan de docenten die mee doen met de training met een tablet of laptop naar het online platform om samen opdrachten over hun sessie te maken en te bespreken. Klik op de afbeeldingen hieronder om delen van de platform te zien.


De code van dit project is publiekelijk toegankelijk op Sourcehut.